Onur Balcı
|
7 Haziran 2022 Salı
|
Mersin Ceride Haber
Mezitli Haberleri

Neşet Tarhan isyanı etti

Mezitli ilçesinde daha önce Bozön şimdi ise Kuyuluk bölgesindeki orman alanlarının tahsis yolu ile yapılaşmasının önünün açılması kabul edilemez dedi. Başkan,  
"Bozön bölgesinde, 07.01.2022 tarihli Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile Orman dışına çıkartılan 54 dönüm büyüklüğündeki alanı da içeren, Maliye hazinesi, TOKİ ve özel şahıs mülkiyetinde bulunan 15 farklı taşınmazı ve tescil harici ORMAN alanlarını kapsayan yaklaşık 250 dönüm alan kapsamında, TOKİ tarafından imar planı çalışmalarına yönelik hazırlık yapıldığı öğrenilmiştir. Ve şimdi de Kuyuluk bölgesinde, yerleşim alanları içinde yaklaşık 8 dönümlük orman alanının yapılaşma kararına karşı olduğunu ifade etti.

Başkan Tarhan sözlerine şöyle devam etti:

Doğal yapının ve orman varlıklarımızın imar, yangın vb. nedenlerle yok olmasına neden olan ekonomi politikaları, dünyanın her bir noktasında iklim krizlerini 
kaçınılmaz hale getirmiştir. Ülkemizde de yıllardır benimsenmiş olan hatalı kentleşme politikalarının bir sonucu olarak, giderek artan ve görünür hale gelen iklim 
değişikliğinin etkisi altındadır. Her yıl, doğal varlığımız olan on binlerce hektar orman alanı insan ve doğa kaynaklı çıkan yangınlarda ve imara ya da tarıma 
açılarak yok edilmekte, bu nedenle ekolojikdenge bozulmakta, yaban hayatı, biyolojik çeşitlilik ve tüm ekosistem hasar görmektedir. Bu bozulma, sel ve heyelan gibi doğal afetlerin sayısını da artırmaktadır. Orman varlığımızın korunması ve geliştirilmesi, ormanların yağmalanmasına yönelik tüm tehditlere karşı dirençli mücadelenin sürdürülmesi her bir bireyin gelecek nesillere olan borcu ve sorumluluğudur.