Onur Balcı
|
6 Haziran 2022 Pazartesi
|
Mersin Ceride Haber
Siyaset Haberleri

Muhalefet kanadında birleşen 6 parti, uzlaştıkları Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem metnini açıkladı.
● Seçim barajı %3’e düşürülecek.
● En az %1 oy alan siyasi partiler hazine yardımından faydalanmaya hak kazanacak.
● Torba kanun uygulamasına son verilecek.
● Cumhurbaşkanı’nın veto yetkisine son verilecek. 
● Hükümet, Başbakan ve Bakanlar hakkında gensoru verme yetkisi tanılacak.
● Cumhurbaşkanı’nın görev süresi 7 yıl olacak.
● Cumhurbaşkanı yalnızca bir dönem için seçilecek.
● Cumhurbaşkanı seçilen kişinin varsa partisi ile ilişiği kesilecek ve görevi sona eren Cumhurbaşkanı aktif siyasette bir daha görev alamayacak.
● Olağanüstü hal ilan etme yetkisi, Bakanlar Kurulu’na ait olacak ve bu yetki, TBMM’nin onayından geçecek.
● Olağanüstü hal kanun hükmünde kararnamelerine hukuk sisteminde yer verilmeyecek.
● Hâkimlerin idari görevleri yönünden Adalet Bakanlığı’na bağlı olduğuna ilişkin Anayasa hükmü kaldırılacak ve çoklu baro uygulamasına son verilecek.
● Anayasa Mahkemesi yeniden yapılandırılacak.
● Kamu yönetiminde kadın yöneticilerin sayısı artırılacak.
● Eğitim müfredatına ilkokul birinci sınıftan itibaren insan hakları ve kadın-erkek eşitliği dersleri konulacak.
● TRT ve Anadolu Ajansı yeniden yapılandırılacak.
● Mülakat uygulamalarına son vererek yazılı sınav sonuçları esas alınacak.
● Belediyelerdeki kayyum uygulamalarına son verilecek.
● Yükseköğretim Kurulu kaldırılacak.
● Öğretim üyelerinin kendi üniversitelerinin rektörünü seçmesine imkân sağlanacak.