Onur Balcı
|
6 Haziran 2022 Pazartesi
|
Mersin Ceride Haber
Stk Haberleri

ManpowerGroup İstihdama Genel Bakış Araştırması'nda en güçlü istihdam piyasasının beklendiği bölge +%11 istihdam görünümüyle Karadeniz bölgesi oldu. Ege bölgesindeki işverenler +%9'luk görünümle istikrarlı bir işe alım beklentisi sunarken, İç Anadolu ve Marmara bölgelerinin istihdam görünümleri +%8 ve +%7 olarak sıralanıyor. Akdeniz bölgesindeki işverenler ise %0 ile sabit bir istihdam piyasası öngörüyor.
 


MVA İstihdam Görünümü (%)
 
KARADENİZ +%11
EGE +%9
İÇ ANADOLU +%8
MARMARA +%7
AKDENİZ %0

 

 

 

 

 

Bir önceki çeyreğe kıyasla araştırma kapsamındaki tüm bölgelerde işe alım beklentileri zayıflamış görünüyor. Akdeniz bölgesindeki işverenler bir 2021'in ikinci çeyreğine kıyasla yüzde 7 puan daha zayıf istihdam beklentisi bildirirken, Ege bölgesindeki işverenlerin istihdam beklentileri de yüzde 5 puan azalmış görünüyor. Marmara ve Karadeniz bölgelerinde de bir önceki çeyreğe kıyasla sırasıyla yüzde 3 ve yüzde 2 puan zayıflama görünüyor.
 
COVID-19 etkilerinin istihdam piyasası üzerindeki etkisinin hissedilmeye başlandığı, bir önceki yılın aynı dönemi ile kıyaslandığında araştırma kapsamındaki tüm bölgelerde işe alım beklentisi yükselmiş bulunuyor. En dikkat çekici yükseliş yüzde 14 puan artışla Akdeniz bölgesinden gelirken, İç Anadolu ve Marmara bölgelerinde de işe alım beklentileri bir yıl öncesine kıyasla yüzde 12 ve yüzde 11 puan artmış görünüyor. Ege bölgesindeki işverenler bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4 puan daha düşük işe alım beklentisi bildirirken, Karadeniz bölgesindeki işverenler işe alım beklentilerindeki istikrarı koruyor. 

ManpowerGroup İstihdama Genel Bakış Araştırması, Türk işverenlerin 2021'in üçüncü çeyreğine yönelik olarak iyimser seviyede işe alım beklentilerine sahip olduğunu ortaya koydu. COVID-19 salgınının şartları altında 860 Türk işverenin görüşlerine baş vurularak yapılan araştırmanın verilerine göre Türk işverenlerin yüzde 18'i 2021'in üçüncü çeyreğinde istihdam artışı beklerken, yüzde 7'si azalma öngörüyor ve yüzde 63'ü ise değişiklik olmayacağını tahmin ediyor. 2021'in üçüncü çeyreğine yönelik net istihdam görünümü ise +%11'i gösteriyor. Mevsimsel verilerden arındırılmış görünüm ise +%7 olarak ölçülüyor. İşe alım planları 2021'in ikinci çeyreğine kıyasla yüzde 4 puan zayıflarken, COVID-19'un işe alım beklentileri üzerindeki ilk etkisini sergilediği geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 9 puan artmış bulunuyor.